GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA STRUKE

“Gramatika engleskoga jezika struke” prof. dr. sc. Milice Gačić djelo je nastalo na dostignućima suvremenog jezikoslovlja te na dugogodišnjim autoričinim pionirskim korpusno-lingvističkim istraživanjima engleskoga jezika, uz izvorno osmišljavanje grafičkog prikazivanja odnosa među gramatičkim jedinicama.
Knjiga je podijeljena u četiri cjeline u kojima se obrađuju:
– Riječi i skupine riječi
– Glagoli i glagolski oblici
– Struktura rečenice
– Ostale razine opisa i elementi upotrebe engleskoga jezika.
Uz klasičnu razinu gramatičkoga opisa (morfologiju i sintaksu) dotaknute su i ostale jezične razine, osobito pragmatička (kroz diskurs/tekst), a opisane su i najznačajnije razlike između dvaju najčešće korištenih varijeteta engleskoga jezika: britanskoga i američkoga. U Gramatici se posebna pozornost posvećuje glagolskim oblicima i njihovu funkcioniranju jer između hrvatskoga i engleskoga jezika postoje bitne sustavne razlike u tvorbi i upotrebi glagolskih oblika. Bez prepoznavanja, usvajanja i razumijevanja složenih glagolskih nizova nije moguće razumjeti stručnu informaciju. Da bi se to omogućilo, razrađeni su izvorni grafički prikazi tvorbe i odnosa među glagolskim oblicima te je izložen sustavan pregled njihove upotrebe. Studenti, koji su na taj način do sada učili gramatiku engleskoga jezika, smatrali su opisani pristup vrlo korisnim i relativno jednostavnim za usvajanje.

Format: 25.00
ISBN: 978-953-0-40246-1
Broj stranica: 255
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2009
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB