Ako budete savez čuvali

Ako budete savez čuvali

U ovom svesku iz niza »Mali komentari Biblije – Stari zavjet« protumačili smo tri biblijske knjige koje nisu medu sobom baš jako tijesno povezane. Jošuinom knjigom započinje »deuteronomističko povijesno djelo« koje opisuje povijest Izraela od zauzeća zemlje do pada Jeruzalema 587. godine i to u svjetlu teologije Ponovljenog zakona (=deuteronomij). Knjiga Sudaca također spada u taj povijesni opus i s potpunim je pravom tumačimo odmah poslije Knjige o Jošui. Glede povijesti Izraela posegnite za knjigom Kad uđete u zemlju koju je napisao Klaus Vogt (Mali komentari Biblije – Stari zavjet; sada u tisku. op. prev.). Nešto je drukčije s Knji gom o Ruti. Ona nema nikakve veze sa spomenutim povijesnim djelom, nego predstavlja samostalnu novelu. U hebrejskoj Bibliji ona se uostalom ni ne nalazi na ovom mjestu na kojem se nalazi u našem prijevodu Biblije (Jš-2 Kr) nego u trećem dijelu kanona Svetog pisma.

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Riječ

ISBN: 953-151-834-3

Uvez: Meki

Broj Stranica: 77

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 1991

Dimenzije: 200 x 140

Autori: Madl,Helmut

Šifra: 896

Cijena:

30,00 kn