ANDRIJA MOHOROVIČIĆ

Andrija Mohorovičić, istaknuti hrvatski i svjetski znanstvenik na području meteorologije i seizmologije, zacijelo jedan je od najvećih hrvatskih učenjaka svih vremena. Živio je i radio u razdoblju kada su se postavljali znanstveni temelji meteorologije i seizmologije, pa je svojim radom pridonio njihovu razvoju. Uz to je svoja i tuđa znanja i iskustva pretočio u praksu, čime je postao začetnikom meteorološke i seizmološke službe u Hrvatskoj.
Najveći dio njegova stručnoga i znanstvenog rada povezan je s Meteorološkim opservatorijem na Griču u Zagrebu. Tijekom tri desetljeća, od 1892. do 1922. godine, Mohorovičić je bio njegov upravitelj i dugogodišnji vremenski motritelj. Njegov je znanstveni interes s početka bio usmjeren na meteorologiju. Godine 1901. uspijeva u nakani preuzimanja od mađarske meteorološke službe upravu i nadzor nad postajama u tadašnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. U znanosti se bavio klimatološkim istraživanjima! studijama jakih mjesnih oluja. Potkraj 19. stoljeća organizira pokusnu zaštitu od tuče na području Jastrebarskog i počinje prvi meteorološki istraživački projekt u Hrvatskoj. Posrijedi je istraživanje bure u području krša. U razdoblju 1893-1914. izrađuje i objavljuje u tadašnjim novinama prognoze vremena za Zagreb!
Proširivanjem djelatnosti opservatorija na druge geofizičke znanosti (seizmologiju,geomagnetizam,težu) Mohorovičić podiže njegov ugled i stručni status, pa godine 1921. postaje Geofizičkim zavodom u Zagrebu.
Početkom 20. stoljeća Mohorovičić usmjerava svoj znanstveni rad na seizmologiju. Epohalan je njegov znanstveni dokaz postojanja granične plohe koja odjeljuje koru od plašta Zemlje.Ta je ploha nazvana u njegovu čast Mohorovičićev diskontinuitet ili kraće MOHO. Nazivi poput Mohorovičićev zakon o povećanju brzine valova potresa s dubinom, Mohorovičićeve epicentrale, Mohorovičićev seizmograf i Projekt Mohole (bušenje Zemljine kore do njezina plašta) upozoravaju na ugled kojeg uživa među svjetskim seizmolozima. Sustavnim prikupljanjem podataka o učincima potresa (1901) i postavljanjem prvih seizmografa Mohorovičić je zapravo utemljio seizmološku službu u Hrvatskoj. Mohorovičićeva teorijska razmatranja ponašanja građevina pri potresu vizionarsko je djelo koje se može smatrati osnovom suvremenog protu potresnog graditeljstva.

Format: 29.00
ISBN: 953-0-61518-3
Broj stranica: 111
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 1998
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB