BRINJSKO-LIČKI USTANAK

Željko Holjevac rođen je 15. prosinca 1973. u Brinju. Osnovnu je Školu polazio u Brinju (1980. -1988.), a srednju (gimnaziju) u Otočcu (1988.- 1991.) i Senju (1991. – 1992.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1997. Od 1998. zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu kao znanstveni novak. Magistrirao je 2002. godine. Istraživački je boravio u Grazu, Beču, Eisenstadtu/Željeznom i Budimpešti. Surađuje u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama s različitim povijesnim prinosima. Za knjigu “Gospić u Vojnoj krajini” (Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002.) dobio je državnu nagradu za znanost.

Format: 27.00
ISBN: 953-7004-77-5
Broj stranica: 159
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: MERIDIJANI, SAMOBOR