Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji

Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji

Naslov ovog prvog sveska sabranih radova Marijana Valkovića Doprinos koncilskoj moralnoj teologiji odgovara sadržaju, jer autor uistinu obrađuje pojedine teme u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila. Valković je imao dva poznata učitelja, teologa moralista, Bernharda Häringa i Josepha Fuchsa. Oni su ujedno bili teolozi koji su aktivno sudjelovali na Koncilu i bili posebno aktivni u poslijekoncilsko vrijeme. Valkovićeve tekstove potrebno je analizirati i u tom kontekstu.
Knjiga obuhvaća neke do sada, hrvatskoj javnosti, nepoznate radove. Po prvi put se na hrvatskom jeziku donose prijevodi oba doktorska rada i jednog članka objavljenog u Studia Moralia, prestižnom časopisu iz moralne teologije. U dodatku donosimo kratki životopis i cjelokupnu bibliografiju Marijana Valkovića.
Prvi dio knjige donosi prijevod doktorskoga rada pod nazivom »Muškarac, žena i brak u teologiji Matthiasa Josepha Scheebena«. Riječ je o vrijednom radu pod vodstvom poznatog teologa moralista Josepha Fuchsa, koji je objavljen u znanstvenom nizu Papinskog sveučilišta Gregoriane »Analecta Gregoriana«. Ovo djelo je na određen način odredilo Valkovićev daljnji znanstveno-istraživački rad kako s obzirom na metodu tako i u odnosu na teme koje će obrađivati. Uz obiteljski život i brak ovdje se naziru i druge teme kojima će se Valković kasnije baviti poput teologije katoličkog laikata te pitanje žene. Riječ je o vrijednoj znanstvenoj raspravi ali i o »zanimljivom štivu« u što će se čitaoci moći uvjeriti.
Drugi dio knjige posvećen je tematici pokore i uopće praksi ispovijedi te ulozi ispovjednika a obuhvaća tri rada. Riječ je najprije o drugoj doktorskoj disertaciji »O teologiji službe ispovijedi. O službama ispovjednika«, koju je obranio na specijaliziranom teološkom učilištu za moralnu teologiju »Academia Alfonsiana« u Rimu. Mentor mu je bio jedan od najpoznatijih i najp

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Volumina theologica

ISBN: 978-953-11-0456-2

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 376

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2009

Dimenzije: 245 x 170

Autori: Valković,Marijan

Šifra: 662

Cijena:

295,00 kn