DREAMWEAVER 4 I FIREWORKS 4 + CD

Programi Dreamweaver 4 i Fireworks 4 pomažu vam da posao obavite lakše i brže, a ova knjiga vam pomaže da savladate sve mogućnosti ovih izuzetnih programa za izradu Web strana. Autori jednostavnim jezikom objašnjavaju osnovne principe dizajniranja Web strana i savetuju vam kako da ih primenite u praksi.

Obuhvaćene su sledeće teme:

Korišćenje FTP klijenta ugrađenog u Dreamweaver

Dodavanje slika i specijalnih znakova na Web stranu

Pravljenje mapiranih slika

Strukturiranje strane pomoću tabela i slojeva

Pravljenje i menjanje okvira

Korišćenje biblioteke objekata za brzo menjanje elemenata na celoj lokaciji

Definisanje i primena CSS stilova

Animiranje elemenata strane

Izrada grafike za Web pomoću programa Fireworks

Pravljenje animiranih slika u formatu GIF

Izrada grafičkih objekata pomoću programa Flash

Integrisanje programa Fireworks i Dreamweaver

Oblikovanje Web strana u WYSIWYG okruženju

Definisanje novih HTML oznaka

Prateći CD sadrži probne verzije programa Dreamweaver 4 i Fireworks 4 kako biste mogli da pratite izlaganje autora. Na disku se nalaze i demonstracione kopije programa Flash i FreeHand, kao i nekoliko dodatnih programa za Dreamweaver, pomoću kojih možete da postignete specijalne efekte i veću efikasnost.

David i Rhonda Crowder su napisali bestseler Macromedia Dreamweaver i Fireworks 3. Prodavali su proizvode sa hipertekstom još u doba kada većina ljudi nije znala šta ta reč znači. Aktivni su na mreži već više od decenije i dobitnici su mnogih nagrada, uključujući i Gold Site Award časopisa NetGuide.
SADRŽAJPoglavlje 1: Upoznavanje sa Dreamweaverom
Poglavlje 2: Izrada Web lokacija i Web strana
Poglavlje 3: Korišćenje Dreamweaverovih alatki za HTML
Vežba 1: Menjanje izvornog koda
Poglavlje 4: Rad sa tekstom
Poglavlje 5: Dodavanje slika na Web strane
Poglavlje 6: Upotreba hiperveza i jedinstvenih adresa resursa
Vežba 2: Upotreba mape lokacije
Poglavlje 7: Upotreba boja
Poglavlje 8: Izrada tabela
Poglavlje 9: Upotreba obrazaca
Vežba 3: Upotreba tabela i obrazaca
Poglavlje 10: Izrada okvira
Poglavlje 11: Odlazak u biblioteku
Poglavlje 12: Rad sa kaskadnim stilovima
Vežba 4: Izrada i primena kaskadnih stilova
Poglavlje 13: Upotreba slojeva
Poglavlje 14: Upotreba JavaScript postupaka
Vežba 5: Upotreba slojeva i postupaka
Poglavlje 15: Upoznavanje s programom Fireworks
Poglavlje 16: Platna i putanje
Poglavlje 17: Rad sa alatkama za crtanje
Poglavlje 18: Ne samo putanje
Poglavlje 19: Korišćenje mapiranih slika i animacije
Vežba 6: Korišćenje simbola animacije
Poglavlje 20: Uvoženje i izvoženje datoteka sa slikama
Poglavlje 21: Integracija programa Dreamweaver i Fireworks
Vežba 7: Rad s Dreamweaverom i Fireworksom
Poglavlje 22: Izrada animacija u programu Flash
Vežba 8: Dodeljivanje ActionScript postupaka
Dodatak A: Elementi jezika HTML
Dodatak B: Svojstva kaskadnih stilova
Dodatak C: Prilagođavanje Dreamweavera i Fireworksa
Dodatak D: Prečice sa tastature u Dreamweaveru
Dodatak E: Prečice sa tastature u Fireworksu
Rečnik
Indeks
Prateći CD

Format: 24.00
ISBN: 86-7555-175-4
Broj stranica: 768
Uvez: meki
Godina izdanja: 2001
Izdavač: MIKRO KNJIGA, ZAGREB