DREVNE CIVILIZACIJE – ANTONIJE I KLEOPATRA BITKA KOD AKCIJA

Antonije i Kleopatra – Bitka kod Akcija 2. rujna 31 prije Krista
Rimska mornarica, predvođena Oktavijanom, pobijedila je zastrašujuću flotu Marka Antonia i Kleopatre, zapečativši sudbinu dvoje nesretnih ljubavnika i stvarajući Rimsko carstvo. Neki kažu da se bitka nikad nije ni dogodila, da je pobjeda samo djelo Oktavijanove propagande. Nedavna otkrića katapultskih kugli upotrebljavanih u bitci i brončanih maljeva koji su služili kao brodska eksplozivna punjenja, ne samo da dokazuju da se epska bitka doista dogodila, već pokazuje kako je bilo pobijediti.

Križarski ratovi
1291. kršćani su držali stari sajmišni grad Acre, danas poznat kao sjeverni Izrael sto godina. I to od kada je Richard Lavljeg srca pobijedio muslimanskog vođu Salidina, 1191. Ali sada, u završnoj bitci, muslimanski Saraceni postavili su opsadu grada i odnijeli odlučujuću pobjedu, završivši time 300 godišnje razdoblje ratovanja.