DREVNE CIVILIZACIJE – CRVENA KRALJICA MISTERIJ MAJA

Ovo bi mogla biti Nefertiti majanskog svijeta. Žena koja je možda umrla zbog svog osporavanog načina vladanja, rođenog i razvijenog iz dinastijskih borbi koje je započela druga žene otprilike 150 godina prije nje.
Nitko ne zna zasigurno tko je ona bila ili čak koje bi joj moglo biti pravo ime. Ipak, njen grob i način na koji je pokopana (sa dvije žrtve ritualnog klanja) upućuju na to da je bila visoko cijenjen član suda, a možda i obitelji. Nepostojanje hijeroglifa na njenoj grobnici zbunjivalo je arheologe posljednjih deset godina i sugeriralo namjeran pokušaj brisanja njenog identiteta, brzu sahranu ili možda činjenicu da nije bila prepoznata na svom kraju.