DREVNE SEOBE – prapovijest i stari vijek

Rad u nastavku obrađuje temu drevnih seoba ili, prema latinskom nazivu, migracija. Pod pojmom drevnosti podrazumijeva se i stari vijek u širem smislu i prapovijesno vrijeme i društvo. Rad je podijeljen u tri veće cjeline. Prve se dvije odnose na prapovijest – jedna nosi naslov »kameno doba« (paleolitik, mezolitik, neolitik), koji je izabran zbog konvencije, iako nije sasvim zadovoljajući; druga prapovijesna cjelina naslovljena je »metalno doba«, jer se pokazalo najprikladnije povezati doba bakra, bronce i željeza u isti razvojni okvir. Treći i najveći dio knjige obrađuje starovjekovna i antička društva, što uglavnom znači da je riječ o društvima o kojima već imamo pisane izvore.
Vremenski je raspon u radu velik, a veliko je i područje o kojem se govori. Autoru je nakana bila proučiti migracijske pojave, njihove uzroke i posljedice, polazeći od pregleda društvenih procesa, odnosno razvitka društva. Na početku rada daje se i kraći pregled antropogeneze, jer je čovjek i njegov nastanak ključan čimbenik u svemu ostalome. Drugim riječima, trebalo je odrediti glavnog »protagonista«. I tu razinu valja uzeti u obzir, jer se mnoge temeljne osobine ljudske vrste, uvjetovane antropogenezom, nužno nastavljaju do danas. S druge strane, u pristupu migraciji zapravo kao društvenoj pojavi, tekst polazi najčešće od opisa općih društvenih razmjera, da bi se potom usredotočio na pojedine primjere. Želja je bila dati što više primjera, a zadržati što sažetiji tekst. A obično je sažimanje građe zahtijevalo više vremena nego što je trebalo da je se skupi.

Format: 24.00
ISBN: 953-0-61530-2
Broj stranica: 548
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2005
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB