ELEMENTARNA MATEMATIKA 1

Ova knjiga predstavlja prvi dio dvodijelnog udžbenika za kolegije Elementarna matematika I, i II. koji se predaju redom u prvom, i drugom semestru studija matematike na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-rnatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s fondom od 2 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno. S postojećim fondom sati nije moguće detaljno obraditi sav sadržaj knjige, pa su neki dijelovi knjige (važni za nastavnike matematike) ušli u program kolegija Metodika nastave matematike I. i II. na trećoj i četvrtoj godini studija. Autori smatraju da bi svaki nastavnik i profesor matematike, koji nije slušao navedene kolegije morao biti upoznat s problematikom koja se obrađuje u ovoj knjizi. Osim toga, pojedini sadržaji pogodni su za rad s naprednijim učenicima srednjih, škola, a rnogu poslužiti i kao izvor tema za maturalne radove. Knjiga može poslužiti i onima koji žele osvježiti i/ili produbiti svoje znanje iz srednjoškolske matematike.
Sadržaj ovog sveska podudara se uglavnom s programom kolegija Elementarna matematika I. Ovaj svezak sadrži tri cjeline. To su, prvo poglavlje koje obuhvaća skupove, funkcije i brojeve. To prvo poglavlje predstavlja pripremni materijal koji je bitan za razumijevanje daljeg teksta. Drugo poglavlje obuhvaća osnovna znanja o polinomima i nekim elementarnim funkcijama (racionalnim, iracionalnim, eksponencijalnim i logaritamskim funkcijama). U trećem poglavlju se sustavno obrađuje geometrija ravnine (planimetrija). Ona se ovdje izlaže aksiornatski, pa je to prva prilika da se studenti na jednom zornom materijalu upoznaju kako se izgrađuje jedna matematička teorija. U ovom je poglavlju osobita pažnja posvećena metodama geometrijskih konstrukcija i problemima konstruktibilnosti. Detaljno su ovdje obrađeni klasični problemi starogrčke matematike (npr. trisekcija kuta, duplikacija kocke, itd.). Geometriji (odn. planimetriji) smo posvetili veliku pažnju. Ne samo da je (elementarna) geometrija važna u edukativnorn i povijesno-znanstvenom smislu, nego se njena važnost očituje i u sasvim novim disciplinama kao što su kombina-torna i računarska geometrija.

Format: 24.00
ISBN: 953-0-30872-8
Broj stranica: 424
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB