GASTRONOMIJA FRANCUSKE

Zašto je francuska kuhinja toliko posebna, tako statusna? Jedan od mogućih razloga krije se u izvanrednom geografskom položaju Francuske: sa jedne strane ona izlazi na Atlantski okean, sa druge na Mediteran, preko njene teritorije protežu se veliki planinski masivi, Alpi, Pirineji i drugi, obiluje i plodnim rekama i ravnicama. Još bolji presek je klimatski – okeanska na zapadu, sredozemna na jugu, kontinentalna u centralnom i istočnom delu zemlje.

Kao drugu veliku privilegiju Francuske dr Slobodan Vitanović u uvodu knjige navodi i neobično dugo i kontinuirano istorijsko trajanje. Iako je vekovima bila zemlja izrazitih klasnih suprotnosti, Francuska još od 12. veka pored dvorske kulture ima razvijeno građanstvo; zajedno sa seljaštvom, svaki od tih segmenata strukture društva imao je utemeljen svoj način života, pa i svoj odnos prema hrani. Pri tome, svoje izrazite specifičnosti imali su mnogobrojni regioni Francuske ponaosob, pa čak i svaki od većih gradova. Profesor Vitanović kaže da bi najgrublja podela bila “na sever i jug, na zemlje mleka i butera, i na zemlje maslina i maslinovog ulja, na krajeve kraj okeana i mora i na krajeve prekrivene bogatim pašnjacima”. Aduti pojedinih krajeva, bilo da su divljač ili školjke, ovce ili žitarice, bilo da dolaze sa dvora ili sa sela, nisu bili uzroci udvajanja i favorizovanja, već su, naprotiv, bili razmenjivani kao ravnopravni doprinosi jednom velikom zajedničkom idealu, nacionalnom prestižu – kulinarskoj veštini.

Format: 24.00
ISBN: 9788690227518
Broj stranica: 264
Uvez: meki
Godina izdanja: 2001