GLOBALIZACIJA I DEMOKRACIJA

Više od dva desetljeća “globalizacija” je jedan od središnjih pojmova u jeziku svjetskih političara i brojnih znanstvenika. Već površan pregled danas gotovo nepregledne literature o globalizaciji svjedoči o važnosti i aktualnosti ove teme.
Svojevrstan je paradoks da pojam “globalizacija” još uvijek nije u društvenim znanostima jednoznačno toliko određen da bi bio analitički uporabi v.
Ovaj je paradoks razumljiv imaju li se na umu neke osobitosti globaliza-cije. Pojam “globalizacija” označava proces kojim se uspostavlja povijesno novi tip sklopa mnogostrukih veza i prožimanja između i unutar država i društava koja tvore suvremeni svjetski sustav. Riječ je o procesu koji se prije svega očituje kao privredno i društveno povezivanje, pa i prožimanje različitih privreda, društava i država. Proces povezivanja privreda različitih država nije povijesno nov. Od nastanka kapitalističkog načina proizvodnje života internacionalizacija privrede i društva je egzistencijalni uvjet opstanka pojedine nacionalne privrede. Međutim, temeljna je značajka internacionalizacije i transnacionalizacije osobito privrede da oba ova tipa isprepletanja različitih privreda i društava pretpostavljaju teritorijalnu razgraničen ost, pravnu, političku i kulturnu različitost svjetskog poretka. Dapače, i najmoćnije multinacionalne kompanije očekuju podršku ili zaštitu “svojih” država.
Globalizacija je povijesno nov proces i fenomen upravo po tomu što ona smjera ukidanju ovih razlika i očituje se dvojako: ona postupno, poput prirodne nužnosti, obuhvaća cijeli svijet i utoliko ima prostornu dimenziju. Globalizacija istovremeno prožima sve više sfera čovjekova opstanka. Globalizi-rane bivaju financije i vlasništvo nad kapitalom, tržišta i tržišne strategije, tehnologije, znanost i razvoj, potrošnja, životni stil i kultura, mogućnosti regulacije i političkog upravljanja ovim procesima, svijest, pa čak i osjećaji ljudi. Ovaj proces mijenja ustrojstvo suvremenih društava i država tako da ih ujednačava namećući jedan način života cijelom svijetu.

Cijena: 120,00 kn
Internet cijena: 108,00 kn
Uštedjeli ste: 12,00 kn
Format: 21
ISBN: 953-6457-23-7
Broj stranica: 181
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB