GODINE PRVE – ZAŠTO SU VAŽNE (5. izdanje)

Milivoj Jovančević radi kao pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Od 1995. godine koordinira programe psihosocijalne pomoći Hrvatskog psihijatrijskog društva u ratom pogođenim područjima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uže područje njegovog djelovanja je organizacija pedijatrijske primarne zdravstvene zaštite, holistički pristup u medicini te preventivni programi u dojenackoj i dječjoj psihologiji. Voditelj je Balintovih skupina. Do sada je objavio šezdesetak radova i istupao na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima. Sudjelovao je kao predavač Salzburg seminara i u postdiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Koautor je udžbenika dječje i adolescentne psihijatrije. Jedan je od voditelja centra Dječji svijet koji djeluje u okviru Hrvatskog psihijatrijskog društva, u kojem obavlja organizacijske i edukacijske poslove. Sudjelovao je u izradi programa preventivnih mjera za djecu predškolske dobi i član je više stručnih društava u kojima se zalaže za povišenje razine zdravstvene zaštite djece predškolske dobi u Hrvatskoj.

Format: 21.00
ISBN: 953-232-074-1
Broj stranica: 268
Uvez: meki
Godina izdanja: 2007
Izdavač: SYSPRINT, ZAGREB