GORDOGAN br. 2-3/2004

RECENZIJE
Nenad Ivić o Marinku Košćecu
Jere Tarle o Pascalu Bruckneru (Neprestana ushićenost)
Denis Kuljiš o Novom valu (Igor Mirković, Branko Kostelnik)
Tatjana Paić-Vukić o Orhanu Pamuku
Morana Zibar o Slavenki Drakulic (Oni ne bi ni mrava zgazili)
Andrea Feldman o zborniku Globalizacija u Hrvatskoj, Hrvatska u globalizaciji
Zdenka Janeković Romer o knjizi – Robin Harris: Dubrovnik; A History
Nenad Ivić o Lovorki Čoralić (U gradu Svetoga Marka)
Masa Grdešić o Zoranu Kravaru
Luka Bekavac o Rolandu Barthesu (Svijetla komora)
Strobe Talbott o biografiji Nikite S. HrušĆova (VVilliam Taubman)
Mirjana Kasapović o Franku Brettschneideru
Nenad Ivić o Tomi Arhidakonu
Vesna Cvitaš o Svetom Augustinu (Garry VVills)
The New Vorker o biografiji Roberta Cape (Alex Kershavv)
Dunja Horvat o Časopisu Hortus
The New Vorker o kulturnoj povijesti masturbacije (Thomas W. Laqueur)

Format: 26.00
Broj stranica: 255
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: UDRUGA ZA KULTURU GORDOGAN, ZAGREB