Haški krivolov

Haški krivolov

“Haški krivolov – Analiza dokaza o ciljevima zajedničkoga zločinačkog pothvata u predmetu IT-04-74” dr. Miroslava Tuđmana vrijedan je i autentičan doprinos izučavanju prakse Međunarodnoga kaznenoga tribunala za bivšu Jugoslaviju te znanstvena analiza proceduralnih, ali i supstantivnih pogrešaka koje su vijeća toga Tribunala (Raspravno i Žalbeno) počinila u predmetu Prlić i dr. Riječ je o jednom od najsloženijih i svakako najdužih postupaka koji se vodio pred MKSJ. Optužnica je potvrđena još 2004. godine, a presuda je donesena potkraj 2017. godine.

Predloženo je više od 10.000 dokaza od kojih i brojni dokazi obrana optuženika koji su bez valjana obrazloženja odbijeni ili jednostavno zanemareni iako je nedvojbena njihova iznimna probativna vrijednost kako u odnosu na okolnosti navodna zajedničkoga zločinačkog pothvata, tako i glede navodna sudjelovanja/doprinosa optuženika u njegovu stvaranju i održavanju. Dr. Tuđman detaljno se bavi argumentacijom Raspravnoga i Žalbenoga vijeća u odbijanju dokaznih prijedloga obrane i usvajanju dokaznih prijedloga Tužiteljstva bez primjerena obrazloženja.

Koncept odnosno teorija zajedničkoga zločinačkog pothvata u literaturi je označena i kao “mreža” odnosno “čarobni metak” tužiteljstva koji omogućuje kažnjavanje i bez obzira na individualnu krivnju, već na temelju sama pripadanja određenoj civilnoj ili vojnoj strukturi, čiji su niže rangirani pripadnici počinili inkriminirana kaznena djela.

Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada

ISBN: 978-953-169-442-1

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 511

Jezik: Talijanski

Godina izdanja: 2019

Autori: Tuđman,Miroslav

Šifra: 978-953-169-442-1

Visina: 245 mm

Širina: 175 mm

Cijena:

250,00 kn