Ja Bogu povjerih svoj štap – CD

Ja Bogu povjerih svoj štap - CD

Tekstove fra Bonaventure Dude objavljene u knjizi Ja Bogu povjerih svoj štap na ovom nosaču zvuka čita sam autor. Glazbeni aranžman napravio je Toni Eterović.

Nakladnik: Teovizija

Godina izdanja: 2010

Trajanje: 46:67

Vrsta medija: CD

Autori: Duda,Bonaventura

Broj diskova: 1

Šifra: 3841

Cijena:

50,00 kn