Ja sam s vama

Ja sam s vama

U ovome se priručniku jasno vidi da se euharistija ne ograničuje samo na slavlje svete mise, nego da je ona središte našega vjerničkog života i da obuhvaća svako naše iskustvo. Zato nije dovoljno proći pojedine tematske jedinice onako kako se to čini u školi, nego je potrebno živjeti taj hod međusobno, posebno roditelji s djecom. Jer euharistija je Bog koji se uprisutnio u sakramentu, u živome znaku, da bi postao našom hranom i našim suputnikom u svakodnevici, osobnoj i crkvenoj. Euharistija daje snagu da u kušnjama i teškim trenutcima čujemo Božju ljubav, koja ponavlja: Ne boj se! Ja sam s vama!

Kršćani dakle u svemu što žive, od obiteljskoga ozračja, preko svojih redovitih poslova i zauzetosti u društvu, do slavlja, uvijek očituju radost euharistije. Pripremnica djeci otvara puteve uključivanja u život vjerničke, posebno župne zajednice: molitvom, karitativnim djelovanjem i maštovitošću u kršćanskoj ljubavi, pjevanjem, ministriranjem te aktivnostima u raznim skupinama. Nas odrasle Pripremnica potiče da revnije živimo kršćanstvo i da u zajednicama stvaramo preduvjete za uključivanje djece i mladih te da im budemo potpora; da se ne udaljavamo od njih, nego da s njima molimo, tražimo odgovore, budemo prisutni u životu Crkve.

mons. Ivan Šaško u Predgovoru

Nakladnik: Glas Koncila

ISBN: 978-953-241-304-5

Uvez: Meki

Broj Stranica: 121

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2011

Dimenzije: 205 x 250

Autori: Librić,Radovan, Pučar,Katarina, Razum,Ružica

Šifra: 4600

Cijena:

38,00 kn