LJUBAVNI I SPOLNI ŽIVOT STAROG JAPANA

Ljubavni i spolni život u životu svakog pojedinca igra neizmjerno veliku ulogu. Shvaćanje i način čovjekova Ijubavno-spolnog ponašanja pomažu nam, bez sumnje, mnogo u tome da shvatimo njegovu cjelokupnu društvenu i privatnu ličnost. Gotovo to isto mogli bismo reći i za život jednoga cijelog naroda. Jer njegova shvaćanja i stavovi prema međusobnim odnosima između spolova, njegovi odnosi prema bračnoj zajednici, te rađanju potomstva, kao i prema svim drugim momentima s toga područja, koji nisu samo za društvene jedinke, nego i za čitave društvene zajednice od najvećega značenja, čine ljubavni i spolni život svakoga naroda u cjelini bitnim čimbenikom u razvitku njegove specifične nacionalno-etničke kulture odnosno njegove civilizacije.
Veliko značenje, što ga ljubavnospolni život ima u društveno-kulturnom životu i razvitku svakoga pojedinog naroda, postaje nam potpuno jasnim preko njegovih mnogobrojnih zakonskih i običajnih, to jest praktičkih i teoretskih normi i zasada, koje su u vezi s njime, dok – naprotiv – zanemarivanje i odbacivanje tih takozvanih »tabua« po shvaćanju mnogih teoretičara, baš kao i čitavih moralističko-vjerskih i takozvanih humanističko-etičkih pokreta, mogu imati vrlo teških posljedica, što sežu, dakako, izvan granica samoga ljubavnospolnog života, te prate bitne dijelove njegova kulturnog i društvenog stanja i razvoja.

Format: 21.00
ISBN: 953-159-171-7
Broj stranica: 192
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: MARJAN KNJIGA, Split