MELPOMENINE MASKE – Fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju

Intencija je ove ekstenzivne i sustavne studije da premosti dosadašnje komparatističko-filološke diskusije o izvornosti dubrovačke ranonovovjekovne tragediografije u odnosu na prevedene, prepjevane ili adaptirane predloške te da njezin europski kontekst prije pojmi kao ponudu dramaturski specifičnih žanrovskih modela koja je bila svojstvena iznova uspostavljenoj tragičkoj matrici europskoga ranog novovjekovlja. (…) Knjiga je vrijedan znanstveni doprinos izučavanjima starije hrvatske književnosti: prvo, riječ je o kritičkoj sistematizaciji postojećih znanja o korpusu dubrovačke ranonovovjekovne tragediografije, kojoj međutim dosad nije bio posvećen ovakav monografski pregled; drugo, rad je obogaćen nizom suvremenijih pristupa kako načelnim terminološkim, analitičkim, teorijskodramaturškim i teatrološkim interesima, tako i užoj genološkoj problematici tragedije, a posebice pojedinim “tipovima tragičke dramaturgije”, te prekida s prešutnim baratanjem pojmovima, nastojeći precizno utvrditi što u razmatranom korpusu daje povoda takvim atribucijama; treće i ponajvažnije, rad revalorizira svoj korpus u cjelini, prije svega s obzirom na njegovu neizbježno hipotetski formuliranu kulturološku funkciju, pa se stoga zaključno može reći i da ukupnu genološku diskusiju starije hrvatske književnosti, napose njezina dramsko-kazališnog odvjetka, podiže na terminološki precizniju, konceptualno bogatiju a time i kvalitativno višu analitičku razinu.

Cijena: 90,00 kn
Format: 24×16,5
Broj stranica: 478
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2007
Izdavač: Disput, Zagreb
Antikvarijat: Vukotinovićeva 4