Mladi – integrirani i(li) marginalizirani

Mladi - integrirani i(li) marginalizirani

Autorica knjige iz društvene i crkvene, povijesne i aktualne perspektive analizira, kritički produbljuje i vrednuje fenomen i svijet mladeži.
Knjiga se sastoji od tri tematska kruga: »Mladi dvadeset i prvog stoljeća«, »Mladi-religija, vrjednote« i »Crkva i mladi«. U prvome dijelu autorica govori o identifikaciji mladih, krizi identiteta mladih te o krizi njihove socijalizacije u današnje, postmoderno društvo, u kojemu među socijalizacijskim čimbenicima, smatra autorica, sve važnije mjesto zauzimaju mediji.
Prateći povijesni hod mladih (od antike do postmoderne) između ostalog prikazuje kako se tijekom povijesti mijenjao odnos mladih prema društvu i društvenim zbivanjima, ustvrđuje kako mladi svojim ponašanjem i životnim stilovima zrcale određene društvene fenomene te da na oblikovanje njihova identiteta najviše utječe sociokulturno ozračje u kojem odrastaju. Potkrepljuje to primjerima današnjega životnog stila mladih koji je, zbog nesigurnosti i nestabilnosti kao vodećih obilježja njihova sociokulturnog konteksta, osobito pod utjecajem subjektivizma, konzumizma, hedonizma i drugih aktualnih društvenih procesa.
U drugome se dijelu knjige govori o odnosu mladih prema religiji i vrednotama. Iako su brojna suvremena socioreligijska istraživanja pokazala da je religioznost još uvijek važna životna dimenzija mladih, njihovi su rezultati upozorili na promjene s obzirom na ljestvicu vrednota mladih tj. na napuštanje nekih starih vrednota i pridavanje važnosti novim vrednotama. Također na raslojavanje u načinu življenja i izražavanju religioznosti mladih, distanciranje mladih od religioznih institucionalnih oblika te na krizu religiozne socijalizacije, o čemu dr. Mandarić tematizira u 5. i 6. poglavlju knjige.
Kakav je odnos Crkve i mladih? Kako se Crkva kroz povijest brinula za mlade?

Nakladnik: Glas Koncila

ISBN: 978-953-241-176-8

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 384

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2009

Dimenzije: 240 x 170

Autori: Mandarić,Valentina

Šifra: 693

Cijena:

150,00 kn