NASILJE U ŠKOLAMA – IZAZOV LOKALNOJ ZAJEDNICI

Nasilje u školi – izazov lokalnoj zajednici daje prikaz najznačajnijih dijelova konferencije Vijeća Europe Lokalno partnerstvo za prevenciju i borbu protiv nasilja u školama (prosinac 2002.). Konferencija u Strasbourgu odbacila je represiju kao način obuzdavanja nasilja u školama. Umjesto toga rasprava je bila usmjerena na medijaciju, interkulturni dijalog, sustav ranog upo-zoravanja, preventivne programe za osnovne škole i napose na poštivanje ljudskih prava i žrtava i prekršitelja. Jasna poruka konferencije je da prevenciju nasilja treba usmjeriti na obrazovanje, a škole se trebaju otvoriti i uključiti u inicijative lokalnog partnerstva s ostaiim sudionicima zajednice, uključujući i policiju, uzimajući u obzir specifična obilježja i faktore okoline te zajednice.

Cijena: 60,00 kn
Internet cijena: 54,00 kn
Uštedjeli ste: 6,00 kn
Format: 24
ISBN: 953-6927-22-5
Broj stranica: 97
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: IBIS GRAFIKA, ZAGREB