Objava i teologija

Objava i teologija

Ovaj zbornik sadrži predavanja održana na znanstvenom kongresu koji je bio u Zagrebu od 9. do 11. rujna 1974., prigodom proslave sedamstote obljetnice smrti sv. Bonaventure. Kongres je u ime viših poglavara franjevačkih redova organizirao pripremni odbor u kojem su se nalazili: O. Marije šikić, O. Nikola Mate Roščić, O. Hadrijan Borak i O. Srećko Badurina. Svrha je kongresa bila da se istražuje nauka sv. Bonaventure i da ovo istraživanje pruži našim znanstvenim radnicima mogućnost da Bonaventurinu nauku i metodu povežu sa naporima koji se i kod nas prave u svrhu obnove teološke misli i teološkog izraza. I Bonaventurino je djelo nastalo u doba sličnih napornih traženja u stvaranju teološke znanosti; pa i on sam otvara nove putove i dolazi u sukob s onim suvremenicima koji su zaokupljeni istim traženjem kao on. I tako je stvoren kulturni kapital 13. st., koji je nakon patristike sigurno sadržajno najjači i trajno inspirativan.
Predavači su izabrali razne dijelove Bonaventurine teološke i filozofske doktrine, dotakli su brojna povijesno-doktrinalna pitanja. To daje zborniku vrlo veliko sadržajno bogatstvo. Iako on ne obuhvaća ni sva osnovna pitanja Bonaventurine nauke, ipak pruža prvi opširniji prikaz bonaventurizma na hrvatskom jeziku. I tko ubuduće bude radio na teološkom polju kod nas, neće moći mimoići dostignuća ovih pojedinih studija. Svi predavači nisu jednakom intuitivnošću i širinom iznijeli moguće veze između Bonaventurinih rješenja i današnjih dostignuća na polju crkvene znanosti. Ali takva zapažanja su dana i mogu služiti kao poziv na daljnja istraživanja.
 

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Teološki radovi

ISBN: 978-953-151-849-1

Uvez: Meki

Broj Stranica: 358

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 1974

Dimenzije: 240 x 170

Priređivači: Hadrijan Borak

Šifra: 1469

Cijena:

25,00 kn