PEVANJE I MIŠLJENJE

Heraklit iz Efesa (540-470. pre n. e.), Fridrih Hel-derlin (1770-1843), Fridrih Niče (1840-1900) i Martin Hajdeger (1889-1976) mogu se, u ovom izboru fragmenata i pesama, s pravom uzeti kao dozvoljeni pesnički i filosofski izuzeci. Njihova poezija (i misao) izabrala je jezik bića umesto vajkadašnjeg (svakodnevnog), metafiziku umesto patetike, večitu slavu umesto svega prolaznog (Heraklit), beskonačno urnesto konačnog, gornje, vrhovno vreme umesto donjeg, otpisanog… Oni, na neki način, slično, iako u različito vreme, metafizički misle i pevaju da ih »istina ne bi uništila«, jasnost progutala. Njihov »logos nije na površini stvari… niti sve pokazuju, niti sve skrivaju, nego svemu pesničke znakove daju«…
Kao originalni mislioci, filosofi velike pesničke linije, individualisti svojih epoha, oni u Čoveku nalaze suštinu ostale prirode, pravu meru bivstvovanja. Njihov doprinos misaonoj, metafizičkoj poeziji je izuzetan. Oni su pesnički izuzeci koji spašavaju filosofiju poezijom i poeziju filosofijom ne ostavljajući, pri tom, svome pevanju i mišljenju nikakvu mogućnost za propadanje, za padanje u tarnu, u zaborav. Njihovi čudesni, čulima nedokučivi poetski simboli, bez jasnih pitanja i konačnih odgovora, govore i pokazuju daje metafizička zagonetnost u poeziji poželjna, čak neophodna. Šta se time hoće reći? Poezija i filosofija, ako su, u iskazu, do tajanstva zagonetne, jedino one mogu, u ime magične privlačnosti postojanja, čak i vreme poništiti. U njima nema zastrašenosti i začuđenosti, ima samo jezičke začaranosti i umne neobičnosti. Um, u ime slave bivstvovanja, sa nasladom prima pes-ničku i filosofsku nemogućnost kao mogućnost, kao čar bivstvovanja u »oskudnom vremenu« (Helderlin).

Format: 20.00
ISBN: 86-503-0081-2
Broj stranica: 111
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2002
Izdavač: BONART, …
Preveo(la): IGOR MARKOVIĆ