PNEUMATIKA I HIDRAULIKA I. DIO – PNEUMATIKA

Format: 21.00
ISBN: 953-160-203-4
Broj stranica: 261
Godina izdanja: 2005
Izdavač: ŠKOLSKE NOVINE d.o.o., ZAGREB