(poklon)LAO-TSEOV PUT – Didaktički spisi?

Ovo je djelo pisano tragom čitanja temeljne knjige taoizma. Pisanje je izvedeno iz niza sekundarnih tekstova. Što su mi kao parafraze primarnoga (kineskoga) teksta, bile dostupne na europskim jezicima, U svojoj središnjoj struji ono je vodeno (trimapostupcima): kompilacijom, parafrazom i komentarom. Recimo daše radi o nadparafrazi ili pak o rekonstruk-ciji jedne od zapadnih redakcija Lao-tseove Knjige. U stanovitom je smislu riječ o impersonalnoj knjizi. No, budući da ze učinjeno netko mora i odgovarati-potpisujem ju ne kao roditelj, nego (tek) kao primalja.
Pažljiviji će i upućeniji Čitatelj zamijetiti kako sam se, do mjere do koje autoru koji je odgojen na duhovnom iskustvu Zapada uopće mo-guće, pridržavao duha stoga emanira Tao-te king. Također sam slijedio opći formalni okvir i središnju idejnotematsku os.
Da nad ovom knjigom nije (le)bdjela sjena Thomasa Mertona, ona, vjerojatno, nikada ne bi bila okončana.

Format: 20.00
ISBN: 953-206-142-8
Broj stranica: 94
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: MEANDAR, ZAGREB