POLITIČKE IDEJE I RELIGIJA I/II

Proučavanjem sadržine i društvene uloge osnovnih ideja-vodilja iz dve velike oblasti ljudskog duha – verskih učenja i političke filozofije, dakle, ideja utemeljivača svetskih religija i velikih političkih mislilaca — otkrivamo zaokupljenost njihovih tvoraca sličnim pitanjima i temama. Lako ćemo zapaziti njihova nastojanja da proniknu u suštinske probleme ljudske egzistencije i da doprinesu njihovom rešavanju na osnovu sistematizovanja nekih iskustava, vizija i pretpostavki. Oni propovedaju i preporučuju određene trajne obrasce življenja, koji podrazumevaju pravila (sa zabranama i naredbama, kaznama i nagradama), delanja, postupke, ustanove.
Uporedna analiza fundamentalnih religijskih i političkih ideja predstavlja i veliki intelektualni izazov. One na prvi pogled mogu izgledati kao da se bave i da su okrenute sasvim različitim predmetima (subjektima) i da se služe različitim metodama. I u pogledu predmeta i metoda to je, naravno, u znatnoj meri tačno, ali nam se čini daje isto toliko važno, a možda i važnije, razmotriti osnove, razloge i oblike one tesne isprepletenosti i srodnosti najosnovnijih ideja koje nalazimo u delima osnivača velikih religija i najznačajnijih mislilaca koji su se bavili političkom i pravnom filozofijom. U prirodi čoveka i ljudskih zajednica, kao i u društvenoj ulozi ideja, leže osnovni uzroci i razlozi paralelizma čijem ispitivanju pristupamo.
Organizovana i regulisana „raspodela vrednosti” unutar krvno ih politički povezanih grupa koje sarađuju, predstavljala je veliko dostignuće ljudi. Kad to počne u širim razmerama tj. obuhvati jednu veću grupu i stvore se neki običaji, obrasci, vrednosti i ustanove koje regulišu raspodelu u najširem smislu – to se može uzeti kao početak civilizacije.

Format: 20.00
ISBN: 86-7558-153-X
Broj stranica: 369
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003
Izdavač: ČIGOJA ŠTAMPA, BEOGRAD