POREZNI NADZOR – Što treba znati kada dođe porezni inspektor

Upoznajte se s područjima poreznog nadzora i provjerite možete li mirno spavati!
– Kakav je tijek poreznog postupka?
– Kako se pripremiti za dolazak poreznog inspektora?
– Koja su prava poreznog obveznika?
– Kako komunicirati s inspektorom?
– Kakav je tijek inspekcijskog nadzora?
– Koje su pravne i porezne posljedice izdanog zapisnika o inspekcijskom nadzoru?
Autori knjige su stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u inspekcijskim poslovima u Financijskoj policiji i Poreznoj upravi:
Božo Grbešić, dipl.oec., načelnik Odjela za nadzor u područnom uredu Porezne uprave Zagreb,
Mate Jurić, dipl.oec., viši inspektor unutarnjeg nadzora u središnjem uredu Porezne uprave,
Mr.sc. Milan Škugor, dipl.iur., predstojnik Ureda za unutarnji nadzor Vlade Republike Hrvatske.
Knjiga je namijenjena poreznim obveznicima, pravnim i fizičkim osobama te njihovim knjigovođama i računovođama. U njoj se daje sistematizirani pregled, kako zakonskog okvira, tako i praktične provedbe poreznog nadzora.
Općim poreznim zakonom porezno-pravni odnos između poreznog tijela i poreznih obveznika određen je kao odnos u dobroj vjeri (bona fides). Zakon dakle obvezuje sudionike porezno-pravnog odnosa na savjesno, korektno, pošteno i dobronamjerno postupanje i ponašanje, utemeljeno na pravilnom i korektnom tumačenju i primjeni zakonskih odredbi.
Za takvo postupanje nužno je poznavanje zakonskih okvira i pravila poreznog nadzora te mogućnosti pravne zaštite od nekih neprimjerenih ili dvojbenih postupaka poreznih tijela.
Odgovore na navedena pitanja pronaći ćete u ovoj knjizi čiji je sadržaj podijeljen u tri tematske cjeline. U prvom dijelu prikazana je suština poreznog nadzora od ustrojstva nadzora unutar Ministarstva financija preko zakonskih pravila i načela do vođenja samog postupka i pravne zaštite u postupku poreznog nadzora. U drugom dijelu knjige opisane su najvažnije odredbe važećih propisa o porezu na dohodak, porezu na dobit i važne odredbe Zakona o računovodstvu. U trećem dijelu dan je pregled sudske prakse i kaznenih odredaba te izabrani prilozi Zakona.

Format: 22.00
ISBN: 953-7009-25-4
Broj stranica: 753
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2005
Izdavač: POSLOVNI ZBORNIK d.o.o., ZAGREB