POSEBNE METODE RJEŠAVANJA MATEMATIČKIH PROBLEMA

Druga knjiga iz biblioteke Metodika nastave matematike (MNM). Sadrži sljedeće metode:
    * Metoda uzastopnih približavanja
    * Metode rješavanja logičkih problema
    * Decartesova metoda
    * Metoda pomičnih likova
    * Dirichletovo načelo
    * Metode rješavanja diofantskih jednadžbi
    * Metoda razlikovanja slučajeva
    * Metoda supstitucije
    * Metoda neodređenih koeficijenata
    * Metoda rekurzije
    * Konstruktivne metode
    * Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih problema
    * Metoda koordinata
    * Metoda matematičke indukcije

Format: 24.00
ISBN: 978-953-197-502-5
Broj stranica: 226
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2010
Izdavač: ELEMENT, ZAGREB