POVIJEST JAPODA

Na važnost istraživanja etničkih zajednica koje su tijekom prapovijesti i antike obitavale na ovim prostorima u nas je prvi ukazao Mate Suić, u nekoliko vrlo važnih radova. On je već 1916. godine u nastupnom predavanju na Filozofskom fakultetu u Zadru pod naslovom “Važnost izučavanja etničke stratigrafije naših krajeva u predslavensko doba”, upozorio na prioritet koji u istraživanjima povijesti antičkog razdoblja ima domaći prostor i stanovništvo koje je na njemu obitavalo. U programatskim radovima “Neke historijske determinante u formiranju hrvatskog etnosa” i pristupnim razmatranjima uz problem etnogeneze Hrvata, Mate Suić postavio je problem kontinuiteta i uloge paleobalkanskog supstrata u etnogenezi Hrvata . O problemu razumijevanja etničkog, kulturnog i religijskog kontinuiteta, u prijelaznom razdoblju kasne antike i ranog srednjeg vijeka, pisala je i Bruna Kuntić-Makvić. Ove radove spominjem zbog toga što je njima započeta rasprava o temeljima hrvatskog kulturnog i etničkog identiteta u koji su ugrađene i zajednice koje su na ovom prostoru živjele u prapovijesti i antici. Nažalost, u hrvatskoj povijesnoj znanosti, za teorijsko, terminološke i praktično rješavanje ovih problema, kao uostalom niti za mnoga druga temeljna pitanja struke, nije postojalo gotovo nikakvo zanimanje. Zbog toga su spomenute rasprave M. Suića u historiografiji naišle na vrlo slab odaziv. Točnije, u konkretnim povijesnim istraživanjima njegove ideje niti su bile šire primjenjivane niti u (toliko potrebnoj) raspravi eventualno osporavane znanstvenim argumentima.
U povijesnim se znanostima danas osjeća velika potreba za otvorenom raspravom o najvažnijim metodološkim problemima stare povijesti. Jedan od njih svakako je i problem promišljanja društvenih entiteta, o kojima govore antička vrela, a oni sami u prostoru ostavljaju brojne tragove postojanja. Raspolažemo dakle imenima tih zajednica, određenim obavijestima o njihovim običajima, prostoru, različitim događajima te brojnim materijalnim ostacima (naselja, grobovi, putevi i dr.).

Format: 24.00
ISBN: 978-953-6979-37-0
Broj stranica: 300
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2007
Izdavač: SREDNJA EUROPA, ZAGREB