POVIJEST NJEMAČKE

Ova mala knjiga nudi pregled »njemačke povijesti« od razdoblja srednjeg vijeka sve do sadašnjosti. Može li ona uopće pružiti pregled — »njemačke« povijesti?
Prije nego što se zabavimo literaturom i predočavanjem »njemačke povijesti«, bilo bi preporučljivo utvrditi stoje zapravo — »njemačka povijest«, Što se pod tim pojmom podrazumijeva ili što bi taj pojam mogao označavati. Jer pripovijedanje prošlosti i sadašnjosti pretpostavlja konstrukciju njezina sadržaja. Ali postoje mnogobrojne mogućnosti takvih (re)konstrukdja, naime povijest jednog naroda, jedne nacije, jedne države, povijest događaja na određenom području, društvena povijest i povijest kulture. O nečijem određenom gledištu i kutu promatranja ovisi što će se u određenom trenutku smatrati »njemačkom poviješću«.
Je li moguća »njemačka« povijest«, povijest »Nijemaca« kao jednog naroda? Jedva. Zato što stoljećima nisu postojale u određenoj mjeri utvrđene granice jezičnog, kulturnog prostora kao i prostora naseljavanja »Nijemaca«. »Nijemci« su mogli — vise ili manje — imati osjećaj pripadnosti izvan političkih granica, u izdvojenim iseljeničkim područjima, pa sve do prekooceanskih zemalja. Ali zbog toga u pravilu nisu imali zajedničku prošlost i zajedničku povijest.
Sigurno, Franci su se nakon podjele Franačkog kraljevstva i nakon promjene vlasti sa Franaka na Šaše sve više i više — također i u svijesti suvremenika — odvajali od »Nijemaca« s one strane, istočno od Rajne. Govori se o regnum teutonicum. Ali zasad još ne može biti govora o »njemačkoj« nacionalnoj svijesti, kao ni o teritorijalno nedvojbeno utvrđenoj »njemačkoj« državi. To će se zbiti tek u 11. stoljeću. Štoviše, »Nijemci« su sastavni dio »Carstva« koje se proteže od Istočnog mora do Sicilije.

Format: 24.00
Broj stranica: 316
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 1999
Izdavač: BARBAT, ZAGREB