PRAVO DRUćTAVA – KNJIGA DRUGA, DRUćTVA KAPITALA SV. II

* zbog svoje opsežnosti novo izdanje knjige Društva kapitala izdano u 2 sveska
    * Svezak I. – dioničko društvo, Svezak II. – društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija
    * iscrpno obrađeni Zakon o trgovačkim društvima i svi drugi propisi od važnosti za društva kapitala prema stanju zakonodavstva i sudske prakse na dan 1. lipnja 2010.
    * brojna najnovija rješenja za praktičnu primjenu propisa o društvima kapitala i jasni odgovori na pitanja iz prakse
    * cjelokupna sudska praksa o društvima kapitala – 642 odluke u Svesku I. i II. i 120 odluka u Knjizi prvoj, Opći dio
    * komentari stajališta sudova zauzetih u svim objavljenim odlukama s upućivanjem na izvore gdje se mogu pročitati
    * knjige su namijenjene:
    * – svakom društvu kapitala, naročito članovima uprava, nadzornih i upravnih odbora
    * – sucima
    * – odvjetnicima
    * – javnim bilježnicima
    * – pravnicima u gospodarstvu
    * – stručnjacima u kreditnim institucijama, investicijskim društvima i društvima za upravljanje investicijskim
    *   fondovima
    * – revizorima
    * – vještacima financijske struke
    * – procjeniteljima
    * – svima koji djeluju ili sudjeluju u trgovini na uređenom tržištu vrijednosnih papira
    * – sindikatima i
    * – svima ostalima koji primjenjuju ili dolaze u dodir s propisima o društvima kapitala
    * detaljan sadržaj i temeljito stvarno kazalo pojmova omogućava lako snalaženje u knjigama

Format: 24.00
ISBN: 953758527-3
Broj stranica: 810
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2010
Izdavač: ORGANIZATOR d.o.o., ZAGREB