PREDćKOLSKA PEDAGOGIJA

Već se odavno osjećala potreba za pisanjem jedne suvremene cjelovite studije za studente, odgojitelje i roditelje o odgoju djece predškolske dobi. Nažalost, takve studije do sada nismo imali. Predškolski odgoj se sve intenzivnije razvija, kako po mreži predškolskih ustanova, tako i po novim spoznajama do kojih su došle mnoge moderne znanosti koje proučavaju fenomen djeteta u obitelji i društvu.
Suvremena shvaćanja o djetetu polaze od toga da je dijete ličnost već po svome rođenju i da nosi genetske potencijale za neku vrstu stvaralaštva. Uz stvaralaštvo je vezana njegova samostalnost, zadovoljavanje osnovnih potreba i težnja za nesmetanim rastom i razvitkom. To je moguće ostvariti samo u povoljnim obiteljsko-institucionalnim uvjetima.
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA polazi od DJETETA kao centralne stvaralačke ličnosti. Kako se dijete rađa sa stvaralačkim potencijalima, to mu obitelj i vrtić trebaju omogućiti da ih dalje nesmetano razvija. Pri tome se imaju u vidu i futurološke vizije razvoja pojedinca i društva u cjelini.

Format: 24.00
ISBN: 953-6294-74-5
Broj stranica: 408
Uvez: meki
Godina izdanja: 2003
Izdavač: ANDROMEDA, RIJEKA