Priručnik za katehete – Zajednica 1

Priručnik za katehete - Zajednica 1

Priručnik s multimedijalnim CD-ROM-om za katehete, namijenjen radu s ministrantskim grupama.

Sukladno Planu i programu za katehezu ministranata u četiri katehetske cjeline te dvadeset kateheza obrađene su brojne zanimljive teme i modeli za prvo godište, u kojem se obrađuje tema zajednice.

Iako je priručnik priređen za rad s ministrantima, materijali se mogu koristiti u župnoj katehezi djece viših razreda osnovne škole. U svakoj katehezi naznačene su glavne odrednice katehetskog procesa: ciljevi, sadržaji, mediji komuniciranja i metodički postupci.

Uz priručnik za katehetu dobiva se i disk s popratnim materijalima za kvalitetniji rad s polaznicima kateheza. Na CD-u mogu se pronaći tonski obrađene pjesme, notni zapisi pjesama, tekstovi pjesama i molitava za prezentaciju, audio i video snimke te mnoštvo fotografija i ilustracija koje se mogu projicirati pomoću LCD projektora ili umnažati na osobnom pisaču.

Priručnik s popratnim materijalima, napisao je u predgovoru nadbiskup đakovačko-osječki Marin Srakić, plod je nastojanja oko obnove župne kateheze te svojevrstan pokušaj da se kateheza, već odavno prisutna u našim župnim zajednicama, "zaodjene u novo ruho", usklađeno sa zahtjevima i potrebama novih evangelizacijskih okolnosti te sa smjernicama novijih crkvenih dokumenata.

Nakladnik: Glas Koncila

ISBN: 978-953-241-205-5

Uvez: Meki

Broj Stranica: 112

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2010

Dimenzije: 210 x 230

Autori: Čaplar,Dejan, Henčić,Dejan

Šifra: 3758

Cijena:

89,00 kn