RJEČNIK ASTRONOMIJE I FIZIKE SVEMIRSKOG PROSTORA

Vladis Vujnović, (1933.) redoviti je profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodosiovno-matema-tićkog fakulteta u Zagrebu. Školovao se u Osijeku i Zagrebu, a doktorirao je spektroskopiju električnih izboja 1961. god.
na Sveučilištu u Liverpoolu. Na Institutu za fiziku Sveučilišta u Zagrebu utemeljio je Odjei fizike ioni-ziranih plinova kojemu je bio pročelnik do 1980., a od 1975. do 1978. bio je i pročelnik Astrofizičkog odjela Opservatorija Hvar. Na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku predavao je predmete Osnove fizike. Uvod u astronomiju, Astronomija i astrofizika, Atomska fizika, Spektroskopija ioni-ziranih plinova, Aeronomija, Planetoiogija te na poslijediplomskom studiju Atomsku fiziku i Optiku -spektroradiometriju. Područje njegova znanstvenog djelovanja su fizičke znanosti: laboratorijska, astrofizička i geofizička istraživanja. U laboratorijskoj spektroskopiji električnih izboja djelovao je pionirski, promičući i razvijajući postupke i metode, posebno dijagnostičke. U zračenju visokotempera-turnoga ioniziranog vodika otkrio je pojavu rasta-panja spektralnih linija u Balmerovu spektru i protumačio je autoionizadjskim prijelazom diskretnih energijskih razina u kontinuum te uveo pojam statističkoga rekombinacijskog kontinuuma. Mjerio je vjerojatnosti prijelaza i Starkove konstante širenja spektralnih linija te ustanovio poopćenu Planckovu formulu zračenja usijane površine volframa. Danas istražuje područje geomagnetizma i aeronomije; proučava prolazak ultraljubičastog zračenja kroz atmosferu i mjeri geomagnetsko polje te vodi projekt Ministarstva znanosti Geomagnetizam u području Hrvatske. Uz znanstveni rad trajno se zalaže za popularizaciju znanosti, za Sto je 1998. godine odlikovan Državnom nagradom. Svoj je pedagoški rad upotpunio nizom udžbenika i priručnika: Osnove atomske fizike l II, Osnove astrofizike, Tamo gdje se zvijezde rađaju, Titraji, valovi i svjetlost, Astronomija l i Astronomija 2 te Astronomija za učenike osnovne Škole. U dokolici ili okružen prijateljima, u svojemu domu često svira pijanino uživajući u klasičnoj glazbi.

Format: 18.00
ISBN: 953-0-40024-1
Broj stranica: 192
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB