Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću

Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću

Knjiga predstavlja prvi sustavni, kritički i znanstveni prikaz sakralnog arhitektonskog nasljeđa grada Zagreba dvadesetoga stoljeća.
Na 348 stranica objavljeni su autoričini rezultati višegodišnjeg interdisciplinarnog bavljenja problematikom sakralne umjetnosti i arhitekture u gradu Zagrebu i suvremenom svijetu, te istraživanja provedenog u razdoblju od 2004. do 2008. godine u svrhu izrade doktorske disertacije obranjene na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine pod mentorstvom doajena sakralne arhitekture dr. sc. Tomislava Premerla i akademika Mladena Obada Ščitarocija.
Istraživanje je svoj konačni oblik dobilo u razdoblju od siječnja 2009. do travnja 2010. godine, kada je izvršena sustavna klasifikacija i kritična obrada prikupljenog materijala, a u razdoblju od 2014. do najnovijeg razdoblja, doktorsko istraživanje, koje je dopunjeno u sklopu projekta "Heritage urbanism“ Hrvatske zaklade za znanost, prilagođeno je za potrebe izdanje ove vrijedne knjige.
Materijal istraživanja temelji se na izvornoj arhivskoj građi, publiciranoj građi te na knjigama, člancima, katalozima izložbi i zbornicima kongresa, koji se odnose na gradnju pojedinih liturgijskih građevina u Zagrebu i Europi, problemom liturgije kroz povijest i danas, odnosom liturgije i arhitekture te područja povijesti, teologije i filozofije koja daje uvid u opći kulturološko-povijesni i filozofsko-teološki kontekst u koji se smješta liturgijska arhitektura 20. stoljeća.

Nakladnik: UPI-2M PLUS d.o.o.

ISBN: 978-953-7703-23-3

Uvez: Meki

Broj Stranica: 347

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2017

Dimenzije: 260 x 210

Autori: Sokol Gojnik,Zorana

Šifra: 7266

Cijena:

220,00 kn