Sakramenti

Sakramenti

Riječ je o materijalima u kojima se upoznaju sakramenti Crkve, a podijeljeni su u osam zasebnih cjelina kojima se upoznaje svaki sakrament pojedinačno i sakramenti skupno. Na kraju vježbenice uvršten je plakat, koji je zamišljen kao pregled svih sakramenata s pripadajućim simbolima i kratkim objašnjenima.

U nastavi vjeronauka listići su primjenjivi u svim fazama sata. U motivacijskome dijelu mogu se koristiti listići u kojima je naglasak na simbolima koji karakteriziraju taj sakrament. Na kraju, u sintezi sata, moguće je koristiti manje zahtjevne zadatke (crtanka, bojanka, labirint).

Ovi će materijali  djeci omogućiti usvajanje vjeronaučnih tema i općenito sadržaja kršćanske vjere putem boja i crteža, odnosno pouke kroz neku vrstu igre i zabave.

Zbog tipa zadataka koji se nalaze u ovoj vježbenici, ona omogućuje i traži korelaciju i usku suradnju vjeroučitelja, defektologa, učitelja i odgojitelja.

Jednako kao vježbenica Crkva, i ova je primjenjiva u župnoj katehezi u pripremi djece za primanje svetih sakramenta.

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Katehetski priručnici

ISBN: 978-953-11-0941-3

Uvez: Meki

Broj Stranica: 61

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2015

Dimenzije: 310 x 225

Priređivači: Slavenka Barada, Tanja Mravak, Željka Jerčić

Šifra: 6651

Cijena:

75,00 kn