SARAJEVO – prilozi historiji

Povodom petstotridesete godišnjice vakufnane Isabega Ishakovića. kojom su obilježeni prelomni momenti u razvoju Sarajeva kao gradskog naselja, Institut za istoriju i Orijentalni institut namjeravali su još prije izbijanja rata da organiziraju okrugli sto na kome bi sudjelovali naučnici raznih profila.
Međutim, ratna zbivanja odgodila su za godinu dana realizaciju ove ideje i ona je ostvarena u modificiranom obliku, i to u vidu multidisciplinarnog naučnog skupa pod naslovom Pola milenija Sarajeva. Skup, koji je održan od 19. do 21. marta 1993. godine, okupio je impozantan broj kompetentnih naučnika, od kojih su mnogi i u svojim dosadašnjim radovima dali seriozne priloge izučavanju raznih aspekata kulturne, privredne, socijalne i političke historije Bosne i Hercegovine i Sarajeva.
Težnja organizatora je bila da se, koliko je god to u datim uvjetima bilo moguće, svestrano prezentira prošlost Sarajeva kao multikulturnog urbanog centra.
Održan u najdramatičnijim danima opsade grada, skup je bio izraz duhovnog otpora barbarskom uništavanju njegovih stanovnika i svih kuSturnih vrijednosti stvaranih kroz vijekove.
Izlažući se životnoj opasnosti i u uvjetima nespojivim sa civiliziranim življenjem referenti su se prihvatili ozbiljnih naučnih zadataka, što je pružilo priliku da se već postojeća bogata saznanja o prošlosti Sarajeva nanovo osvijetle, sintetiziraju i dopune.

Format: 24.00
Broj stranica: 534
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 1997
Izdavač: ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU, SARAJEVO