Savez Božji s ljudima prema Starom i Novom zavjetu

Savez Božji s ljudima prema Starom i Novom zavjetu

Kad govorimo o »savezu«, u granicama religijskog jezika obično mislimo na saveze koje je Bog u Starom zavjetu sklopio s Noom, s Abrahamom i Izraelom. No pojam Saveza mnogo je širi od raznih sklopljenih saveza. Zato ćemo ovaj pojam odmah ukratko razjasniti.
Našoj hrvatskoj riječi »savez« odgovara u hebrejskoj Bibliji riječ »berith«, a u grčkoj Bibliji, osobito u Novom zavjetu, riječ »diatheke«. Ostavivši po strani vrlo male razlike, ove dvije riječi u biti označuju istu stvar, to jest »diatheke je, više ili manje, tek prijevod hebrejske riječi berith, i moramo je redovito shvaćati u tom smislu. Iz tekstova kao što su Post 26, 28. 31; Jš 9,15 i mnogih drugih proizlazi da je Hebrej pod pojmom berith prije svega mislio na neko prokletstvo upereno protiv sebe sama, ili pak na zakletvu kojom je, zaklinjući neko božanstvo, tražio u njega pomoć1. U širem smislu riječi berith sigurno znači i odnos koji proizlazi iz nekog ugovora, ali samo ukoliko se zasniva na nekoj zakletvi ili prisezi. To je juridička imitacija naravnih odnosa između ljudi," koji se temelje na krvnom srodstvu 1 i na prijateljstvu1. Kao i ti ljudski odnosi, i odnos zasnovan na ugovoru može postojati medu jednakima1 ili pak među višima i nižimai. Stranke se mogu nazivati »braća« ili pak »gospodar« i »sluga«*. U prvom slučaju savez poprima više karakter obostrane obveze koju svaka stranka sama prihvaća. U drugom slučaju, naprotiv, on više naliči jednostranoj (unilateralnoj) ustanovi koju osniva viši, a na nižem, tj. vazalu je da prihvati i ispuni obveze saveza. I više ili manje jednostrano zasnovan ugovor predstavlja dakle uvijek u svojoj daljnjoj opstojnosti obostrani (bilateralni) odnos.

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Riječ

ISBN: 953-151-273-6

Uvez: Meki

Broj Stranica: 124

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 1999

Dimenzije: 200 x 140

Autori: Krinetzki,Leo

Šifra: 1073

Cijena:

45,00 kn