Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Knjiga na 220 stranica predstavlja, analizira i kritički vrednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti.
Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma »laik«, u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine.
Treće i četvrto poglavlje pod naslovima ‘Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora’ te ‘Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine’ svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po načelima i smjernicama Drugoga vatikanskog koncila, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena.
‘Promjene 1989/90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj’ naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom ‘Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj – najnoviji razvojni pravci od 1992.’ daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine.
U posljednjem poglavlju Polegubić donosi prognoze o razvoju hrvatskog laikata u budućnosti. Na temelju aktualne situacije laikata u Hrvatskoj te njihova apostolata i angažmana promišlja o mogućnostima ostvarivanja njihova djelovanja u dva pravca: na području Crkve i društva.
Dr. Adolf Polegubić rođen je 1962. godine u Šibeniku. Pastoralni je teolog, novinar i pjesnik te glavni urednik mjesečnika hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj »Živa zajednica« koji objavljuje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni.

Nakladnik: Glas Koncila

ISBN: 978-953-241-074-7

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 219

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2007

Dimenzije: 250 x 180

Autori: Polegubić,Adolf

Šifra: 825

Cijena:

75,00 kn