SVETINKA

Većina dokumenata prema kojima je napisana
priča o Svetinki završava ratnim pokličem
Smrt fašizmu – sloboda narodu! Taj poklič, koji će u miru
postati pozdrav, u dubokom je nesuglasju sa sadržajem
tih dokumenata. Onome što u njima piše bio bi
prikladniji završetak kojim bi se kazalo da se tu radi o
oživljavanju fašističkog nasilja i o umiranju naroda i
pojedinaca.

Format: 21.00
ISBN: 953-6308-851-7
Broj stranica: 360
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003
Izdavač: NAKLADA PAVIČIĆ, ZAGREB