U ljubavi i pomirenju – udžbenik

U ljubavi i pomirenju - udžbenik

Udžbenik U ljubavi i pomirenju za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole učenike vodi na put do primanja sakramenata euharistije i pomirenja. Autori udžbenika su mons. Ivica Pažin, don Ante Pavlović i Mirjana Džambo Šporec koji su sadržaj pripremili pomno birajući teme i poticajne tekstove kako bi učenike potaknuli na promišljanje i aktivno usvajanje gradiva.

U uvodnoj riječi udžbenika nadbiskup Đuro Hranić učenicima predstavlja ovaj udžbenik kao vjernoga pratitelja na vjeronaučnim satima, ali i prijatelja „u torbi“ koji će ih slijediti na katehezama u župi, tijekom pripremanja spomenutih sakramenata.

Udžbenik je podijeljen na pet cjelina, uz molitve i obrasce katoličkoga nauka i života po vjeri kao dodatak. Elektronički dio udžbenika obogaćen je pak nizom audiovizualnih materijala, zvučnim zapisima biblijskih ulomaka, fotografijama i interaktivnim zadatcima, primjerenim učenicima 3. razreda osnovnih škola.

I tiskani i elektronički dio vizualno su također primjereno ilustrirani te obogaćeno brojnim umjetničkim reprodukcijama hrvatskih i stranih umjetnika.  

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

ISBN: 978-953-11-1319-9

Uvez: Meki

Broj Stranica: 104

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2020

Priređivači: Ivica Pažin, Ante Pavlović, Mirjana Džambo Šporec

Šifra: 978-953-11-1319-9

Visina: 260 mm

Širina: 195 mm

Cijena:

62,00 kn