VJEROVANJE, OPRAVDANJE I ZNANJE – suvremene teorije znanja i epistemičkog opravdanja

Vjerovanje, opravdanje i znanje predstavlja presjek rada u suvremenoj episteraologiji, filozofskoj disciplini koja danas, usprkos nekim pesimi-stičkim predviđanjima, doživljava svoj procvat. Zastupljeni autori – Alstoa, Anisis, Bonjonr, Chishofan, Cohen, Conee, Dretske, Enc, Feld-man, Gettier, Ginet, GoJdrnan, Harman, Kim, Klein, Lehrer, Piaatinga, Quine, Schmitt, Sosa, Thatberg, Zagzebski – među najistaknutijim su epistemoloziina posljednjih četiriju desetljeća, a uvršteni tekstovi dio su obvezne epistemološke literature. Tematski je ova knjiga ograničena na središnje područje unutar tzv. primarne episte-moiogije: njezin je glavni predmet struktura znanja i epistemiČkog opravdanja (opravdanja vjerovanja koje tvori znanje). Na tu se artaiizu nastavljaju metaepistemoloska razmatranja o statusu i metodologiji epistemologije. Druge tradicionalne epistemološke teme (npr. skepticizam, znanje a pribri, perceptivno znanje, indukcija, realizam, objektivnost, relativnost), iako nisu u. prvom planu, dotaknute su ipak indirektno. Zato knjiga Vjerovanje, opravdanje i znanje, premda namijenjena prvenstveno studentima viših godina studija filozofije, educiranim filozofima, stručnjacima srodnih profila i onima koji se tako osjećaju, može poslužiti i onima koji se tek uvode u disciplinu i trebaju cjelovitu sliku..
Zvonimir Culjak je znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju i docent na Hrvatskim studijima (Studij filozofije) Sveučilišta u Zagrebu.

Format: 25.00
ISBN: 953-6927-13-6
Broj stranica: 511
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003
Izdavač: IBIS GRAFIKA, ZAGREB