Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.

Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.

Djelo je izvorna disertacija dr. Zdenka Spajića, profesora na KBF-u u Sarajevu, koja u četiri poglavlja donosi dva različita pogleda na rat. Autor obrađuje suvremeni primjer tradicije pravednog rata prikazom djela Paula Ramseyja, metodističkog teologa, te s njime uspoređuje učenje pape Ivana Pavla II. o razrješavanju sukoba i upotrebi sile te utvrđuje razilaženje od tradicije pravednog rata.

U prvom poglavlju autor razrađuje Ramseyjeve argumente za mogućnost "pravednog rata" te daje kritički osvrt na njegovu teroriju. S obzirom da središnje mjesto studije zauzima analiza učenja Ivana Pavla II., drugo poglavlje proučava i uspoređuje stav Ivana Pavla II. te ukazuje da protivljenje nasilju i ratu predstavlja konstantnu značajku u papinu učenju, pri čemu uloga i važnost međunarodne zajednice u procesu razrješavanja sukoba u međunarodnim odnosima zadobiva sve veću pozornost. Treće poglavlje definira i analizira koncept legitimne uprabe sile u učenju Ivana Pavla II., dok u posljednjem poglavlju autor prezentira skicu papina viđenja teoretskog i političkog okvira za razrješavanje sukoba.

Djelo će pridonijeti upoznavanju misli Ivana Pavla II. u daljnjem proučavanju pitanja legitimne upotrebe sile i razrješavanja međunarodnih sukoba u nauku Crkve. Ono je doprinos i obogaćenje kako u crkveno-teološkom, tako i u društvenom kontekstu, jer nudi novu i na hrvatskome jezičnom području neobrađenu tematiku.

Nakladnik: Glas Koncila

Biblioteka: Radovi

ISBN: 978-953-241-391-5

Uvez: Meki

Broj Stranica: 272

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2013

Dimenzije: 240 x 170

Autori: Spajić,Zdenko

Šifra: 5480

Cijena:

150,00 kn