Žena u obitelji, društvu i Crkvi

Žena u obitelji, društvu i Crkvi

S čak šest različitih gledišta – teološkoga, filozofijskoga, povijesnoga, socijalnoga, kulturalnoga i etičko-religioznoga – u  knjizi Marija Volarevića se osvjetljava i problematizira položaj žene u društvu i Crkvi.
Kronološki rekonstruirajući najvažnija povijesna zbivanja na dva velika i raznorodna kolosijeka – društveni (feministički) i crkveni (teološki) – autor precizno čitatelje upoznaje s početcima i razvojem feminizma, reakcijama, a potom i inicijativama Crkve na području djelovanja u svrhu poboljšanja statusa i položaja žene u društvu i Crkvi.
Autor Volarević zastupa stajalište da je potrebna takva kultura u kojoj će različitost i jednakost muškarca i žene biti obogaćenje za društvo, koje će stvoriti više prostora u gospodarsko-kulturnom i političkom životu za osobit doprinos žene.

Nakladnik: Glas Koncila

Biblioteka: Teološke rasprave i komentari

ISBN: 978-953-241-570-4

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 252

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2018

Autori: Volarević.Marijo

Šifra: 978-953-241-570-4

Visina: 210 mm

Širina: 130 mm

Cijena:

110,00 kn