ŽUBOR RIJEČI – antologijski izbor pjesama za recitiranje

Ovaj antologijski izbor pjesama za recitiranje na školskim i drugim priredbama rađen je u kontekstu novog, cjelokupnog društvenog i kulturoškog, pa i obrazovnog nastojanja da se nastava i sve što je u neposrednoj vezi s obrazovnim sustavom dezideologizira, a pogotovo da se oslobodi tereta jednostrane, jednoideologijske usmjerenosti. Nažalost, takvoj je ideologizaciji nerijetko bila podvrgnuta i plemenita umjetnost riječi, posebice poezija koja je kao recitatorski izbor i sadržaj bila najčešće u službi emitiranja isključivo socijalnih i revolucionarnih ideja s evidentnom favorizacijom posebnog tipa pjesništva koje možemo obilježiti prigodnim. Prigodnost je afirmirala ne samo sadržaj, nego i stil i oblik školskih i drugih priredbi na kojima je dominirala emocionalnost i patetičnost u iskazu, a što je i dovelo do svojevrsne ritualnosti, a s njome i uniformiranosti svih naših prigodnih svečanosti. S obzirom na to da su konkretne svečanosti bile glavni poticaj recitatorskim izborima i nastupima, to je u njima i najbolja pjesnička riječ bila u funkciji obilježavanja, sadržaja i prigodne ilustracije čime je gubila svoju izvornu spontanost, a da ne govorimo o prosječnim i ispotprosječnim pjesničkim tekstovima koji su se održavali na životu isključivo zbog svoje namijenjenosti i prigodne primijcnjenosti i koji su produžavali maniru jedne minorne i periferne poetike. Doduše, ona je nerijetko bila žilavo pothranjivana upravo Školskim programima, priredbama, čitankama i izborima čiji su kriteriji bili autorima najčešće zadani.

Format: 24.00
ISBN: 86-03-50219-1
Broj stranica: 369
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 1992
Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB