ZVIŽDUK U 8

Nekoliko filmskih radnika hteli su da snime psihološku dramu. Umesto kredita dobili su savet: “Snimajte nešto smešno – i tada ćete dobiti novac!” Ideja je prihvaćena. Drama postaje muzička komedija.